Apotheek Claeys, Zottegem

LIVIAL M.S.D. COMP 3X28X2,5MG

LIVIAL M.S.D. COMP 3X28X2,5MG
€ 48,48
CNK: 1162254
Merk: MSD
Niet in voorraad, op aanvraag

Verzonden geneesmiddelen kunnen niet terug genomen worden, behalve in geval van gebrek. Raadpleeg een behandelend arts of uw apotheker indien er bijwerkingen optreden.

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. U kan het hier enkel reserveren en daarna het geneesmiddel met het voorschrift komen ophalen in de apotheek.

Wat is Livial en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Livial is een hormoonsuppletietherapie (HST). Livial bevat tibolon, een stof die gunstige effecten heeft op verschillende weefsels in het lichaam, zoals de hersenen, de vagina en het bot. Livial is bedoeld voor postmenopauzale vrouwen die gedurende ten minste 12 maanden niet meer ongesteld zijn geweest.

Livial wordt gebruikt voor:

Verlichting van problemen die optreden na de menopauze

Wanneer de menopauze begint, maakt uw lichaam minder oestrogeen aan. Bij sommige vrouwen kan dit problemen veroorzaken zoals 'opvliegers'. Livial helpt deze problemen na de menopauze te verminderen. U krijgt Livial alleen voorgeschreven indien uw problemen uw dagelijks leven ernstig hinderen.

Preventie van osteoporose

Na de menopauze hebben sommige vrouwen meer risico op broze botten (osteoporose). Uw arts zal met u de verschillende behandelingsmogelijkheden bespreken.

Als u een verhoogd risico heeft op botbreuken als gevolg van botontkalking en als andere behandelingen voor u niet geschikt zijn, dan mag u Livial gebruiken voor preventie van osteoporose na de menopauze.

Actieve bestanddelen tibolon
Toepassing

• Hormoonsuppletietherapie (HST) bij symptomen van oestrogeendeficiëntie bij postmenopauzale vrouwen, meer dan één jaar na de menopauze.

• Preventie van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen met een hoog risico op toekomstige breuken die intolerant zijn voor andere goedgekeurde geneesmiddelen voor de preventie van osteoporose, of voor wie deze producten gecontra-indiceerd zijn.

Bij alle vrouwen dient de beslissing om Livial voor te schrijven gebaseerd te zijn op een beoordeling van de risicofactoren van de individuele patiënt. Vooral bij vrouwen ouder dan 60 jaar dient deze beslissing een beoordeling van het risico op een cerebrovasculair accident te omvatten (zie rubrieken 4.4 en 4.8).

Gebruik

Dosering

De dosering is één tablet per dag. Er is geen dosisaanpassing nodig voor ouderen.

De aanbevolen startdosering voor de behandeling van climacterische symptomen is één 2,5 mg tablet per dag.

Bij het opstarten en voortzetten van de behandeling van postmenopauzale symptomen moet de laagste werkzame dosis voor de kortste duur worden gebruikt (zie ook rubriek 4.4). Het is niet nodig om een apart progestageen toe te voegen aan de behandeling met Livial.

Beginnen met Livial

In het geval van een natuurlijke menopauze mag de behandeling met Livial pas ten minste 12 maanden na de laatste menstruatie beginnen. In het geval van een chirurgische menopauze (d.w.z. ovariëctomie), kan de behandeling met Livial direct beginnen.

Voordat met Livial begonnen wordt, dient iedere onregelmatige/onverwachte vaginale bloeding,

al dan niet gedurende HST, onderzocht te worden om maligniteiten uit te sluiten

(zie rubriek 4.3).

Overstappen van conventionele hormoonsuppletietherapie

Als wordt overgestapt van een sequentiële hormoonsuppletietherapie, dan kan de behandeling met Livial ten vroegste 12 maanden na de laatste menstruatie beginnen.

In het geval van een chirurgische menopauze (d.w.z. ovariëctomie), kan de behandeling met Livial direct beginnen.

Als wordt overgestapt van een continu gecombineerde hormoonsuppletietherapie, dan kan de behandeling met Livial op elk gewenst tijdstip beginnen.

Gemiste dosis

Een gemiste dosis kan worden ingenomen zodra dat wordt opgemerkt, tenzij het meer dan 12 uur te laat is. In het laatste geval dient de gemiste tablet te worden overgeslagen en de volgende dosis op het normale tijdstip te worden ingenomen. Het vergeten van een dosis kan de kans op een doorbraakbloeding of spotting verhogen.

Oudere patiënten

Er is geen dosisaanpassing nodig bij oudere patiënten.

Pediatrische patiënten

Het gebruik van Livial bij pediatrische patiënten is niet gerechtvaardigd.

Wijze van toediening

Oraal gebruik.

De tabletten moeten worden ingeslikt met wat water of een andere vloeistof, bij voorkeur steeds op hetzelfde tijdstip van de dag.

Samenstelling

Iedere tablet bevat 2,5 mg tibolon.

Hulpstof met bekend effect: lactose

Iedere tablet bevat 86,3 mg tot 86,8 mg lactose.

Livial 2,5 mg tabletten bevatten aardappelzetmeel, magnesiumstearaat, ascorbylpalmitaat en lactose.

Op voorschrift Ja