Apotheek Claeys, Zottegem

DESLORATADINE TEVA 5 MG FILMOMH TABL 10 X 5 MG

DESLORATADINE TEVA 5 MG FILMOMH TABL 10 X 5 MG
€ 6,76
CNK: 2899375
Merk: Teva
Niet in voorraad, op aanvraag

Verzonden geneesmiddelen kunnen niet terug genomen worden, behalve in geval van gebrek. Raadpleeg een behandelend arts of uw apotheker indien er bijwerkingen optreden.

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. U kan het hier enkel reserveren en daarna het geneesmiddel met het voorschrift komen ophalen in de apotheek.

Actieve bestanddelen desloratadine
Samenstelling

Elke tablet bevat 5 mg desloratadine.

Hulpstof(fen) met bekend effect: Elke filmomhulde tablet bevat 1,2 mg lactosemonohydraat

  • Tabletkern

Microkristallijne cellulose

Voorverstijfseld maïszetmeel

Talk

Colloïdaal siliciumdioxide watervrij

  • Tabletomhulling

Lactosemonohydraat

Hypromellose

Titaandioxide (E171)

Macrogol 400

Indigokarmijn (E132)

Drukinkt

Schellak

Titaandioxide (E171)

Propyleenglycol

Toepassing

Desloratadine Teva is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder, voorde verlichting van symptomen geassocieerd met:

- allergische rhinitis

- urticaria

Gebruik

Dosering

Volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder)

De aanbevolen dosering van Desloratadine Teva 5 mg filmomhulde tabletten is één tablet, eenmaal per dag.Intermitterende allergische rhinitis (symptomen zijn aanwezig gedurende minder dan 4 dagen per week ofgedurende minder dan 4 weken) moet worden behandeld naargelang van de ziektegeschiedenis van depatiënt, en de behandeling kan worden stopgezet na het verdwijnen van de symptomen en opnieuw wordenopgestart wanneer de symptomen terugkeren.

Bij persisterende allergische rhinitis (symptomen zijn aanwezig gedurende 4 dagen of meer per week engedurende meer dan 4 weken) kan voortgezette behandeling worden voorgesteld aan de patiënt tijdens deperioden van blootstelling aan allergenen.

Pediatrische patiënten

Er is beperkte ervaring, wat betreft de werkzaamheid in klinische studies, met het gebruik van desloratadinebij adolescenten van 12 tot en met 17 jaar.

De veiligheid en werkzaamheid van Desloratadine Teva 5 mg filmomhulde tabletten bij kinderen jonger dan12 jaar zijn niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Wijze van toediening

Oraal gebruik

De dosis kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Bijsluiter
Op voorschrift Ja